Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.
Οι κατηγορίες cookies και οι κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται είναι:
Αναγκαία : για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις online συναλλαγές και την πλοήγηση σας στον ιστότοπο
Λειτουργικά: για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης και αγορών σας, για να επιτρέψετε στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πραγματοποιήσει πληρωμές σε τρίτους, όταν αγοράσετε από τον ιστότοπο μας ένα προϊόν μέσω πιστωτικής κάρτας.
Διαφήμισης: για προώθηση διαφημιστικών  μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες
Analytics:  υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας, δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Επιδόσεων: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, τη συχνότητα και, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες.
 
Απενεργοποίηση των cookies
 
Γενικά, το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) σας προσφέρει την επιλογή για αποδοχή, απόρριψη ή διαγραφή των cookies τρίτου μέρους ή από συγκεκριμένους ιστότοπους. Ο ιστότοπος κάθε προγράμματος περιήγησης περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε μόνο τα cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε να κάνετε αγορές στον ιστότοπο. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων και λειτουργικών δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές σας.